• Allsidig transport for deg

  Vi hjelper deg med alt av transport

Spesialtransport

Spesialtransport er ikke så spesielt, det er en del av vår hverdag.

Vi har transportert fly, bomber og granater, reinsdyr, tanks, hus, stålkonstruksjoner, maskiner og så videre.

Om det er stort, mikroskopisk, høyantennelig, flytende, høyt, tungt eller alt på en gang; det lar seg alltid frakte.

Mange av oppdragene løser vi med kombinasjonstransporter mellom bil, båt og tog. Vi tar oss av alt det praktiske. Vi har chartret komplette båtlaster og egne tog for våre oppdrag, og vi organiserer lasting og lossing, samt fortollinger.

I tillegg har vi vanlig stykkgods-transporter, bulk-transporter og frakt av partigods.

Utstyr/Bilpark

Vi har en rekke ulike biler og utstyr, blant annet kontainerbiler, trekkvogner, krokbil, flisbil, maskinsemi, kransemi, konteinersemi, hjullaster og konteinere for utleie og salg.

 • 2 Konteinerbiler og hengere, EX godkjente
 • 4 Trekkvogner, EX og AT godkjente.
 • Krokbil og henger
 • Flisbil og henger, 115 m3
 • Maskinsemi, uttrekk til 18 m
 • 36 tm kranbil med semi
 • Konteinersemi for tank-konteinere
 • Hjullaster
 • Avfallskonteinere
 • Konteinere for utleie/salg

Om oss

Rustad Transport AS er et familieeid selskap og ledes i dag av Torfinn Rustad og Hogne Olsen. Vi utfører alle typer godstransport og spesialtransport.

I tillegg har vi 9 fulltidsansatte og 4 deltidsansatte. Disse jobber med kjøring/transport og reparasjon og service. Vi driver eget verksted for service og vedlikehold av vårt materiell i Storfjellveien i Bjerkvik. Her har vi også lager og terminal, hvor vi håndterer gods fra og til inn- og utland.

Rustad Transport ble startet av Knut Erik Rustad i 1966. I oppstarten hadde firmaet en lastebil og en traktorgraver. Firmaet utviklet seg i 1970- og 80-årene fra å være en maskinentreprenør til en ren transportbedrift.

I 1991 ble selskapet gjort om til et AS. Siden da har vi drevet med transport i og utenfor Norges grenser. I dag har vi 9 biler selv, i tillegg til innleide.

Kontakt oss